[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:TR] [cle1: SECONDES Lang:TR]

Sigorta


CITROËN TICARI SIGORTA

Citroën, ticari araçlar ve bireyler için, her koşulda etkin bir kapsam sağlamak amacıyla rekabetçi sigorta çözümleri geliştirmiştir.

Araç sigortası

Aracınız için kapsamlı sigorta

Citroën Ticari Sigorta, özellikle ticari kullanıcılar için tasarlanmış, kapsamlı bir sigorta paketidir. Citroën binek araçlar ve aralarında okul servis araçları da olan ağırlığı 3.5 ton altında olan hafif ticari araçların tamamını kapsamaktadır.

Citroën Ticari Sigorta, aracınızın onarımını her zaman gittiğiniz Citroën bayisinde veya Citroën servis ağında bulunan onaylanmış başka bir tesiste yaptırır.

Tüm onarımlar orijinal yedek parçalar kullanılarak ve üreticinin garanti koşullarına uygun biçimde yapılır.

Avantajları

 • Tek bir faturada bulunduğu belirtilen prim tutarı vadeli olarak ödenebilir.
 • Herşey-dahil formül.
 • Harcamalar uzun bir vadeye yayılabilir.
 • Onarım kalitesi ve orijinal yedek parçalar.

Bir sözleşme satın almak:<br /> Bireysel bir ücretlendirme için, iletişim:

Fransa için

Bireysel sigorta

Sürücü için kapsamlı teminat

Citroën, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu tüm durumlar kapsamlı teminat sağlamaktadır:

 • kaza sonrasında tamamen veya geri kazanılamayacak şekilde izgöremezlik, 65 yaş öncesinde sağlanır, 
 • haztalık veya kaza sonucu ölüm, sigortalının 75. yaşgününe kadar.

Bazı durumlarda, sigorta kontratı ipotek karşılığı kredi için önemli tutarları (ödenmemiş faturalar hariç) veya kiralama sözleşlesi için seçeneğini (vergiler dahil) kapsayabilir.

Bir sözleşme satın almak:
Bireysel sigortanın aylık maliyeti aşağıdakilerin %XX değerine eşittir: (>> Ülkeye özgü işlem)
- ipotel karşılığı kredi aracılığıyla finanse edilen tutar,
- fatura tutarından (vergiler dahil) birinci kiralama ödemesi çıkarıldığında kalan tutar.

Avantajları

 • Aileniz için koruma.
 • Masraflarınız eksiksiz ödenir.

Değiştirme güvencesi

Kiralama sözleşmesinin bir parçası olarak değiştirme güvencesi

Eğer kiralanan aracınız çalınırsa veya pert olursa (yangın, kaza, doğal afet), Değiştirme Güvencesi aşağıdaki maddeleri kapsar:

 • olay tarihindeki KDV hariç satın alma opsiyonu ile eksper tarafından hesaplanan anlık değer arasındaki fark,
 • €800 tutara kadar kişisel masraflarınız,
 • aracın KDV hariç fiyatının %20 tutarına kadar, KDV hariç en yüksek ilk ödemenin tazminatı, 
 • eğer 90 gün içerisinde başla bir finans sözleşmesi satın alırsanız, €1,000 tutara kadar, ilgili aracın KDV hariç satın alma fiyatının %3'ü tutarında bağlılık ödülü.

Bir sözleşme satın almak:

 • Ödemelerin hesaplanmasında aracın KDV hariç satın alma fiyatından opsiyonlar, aksesuarlar ve dönüştürmeler çıkarıldığında kalan tutar baz alınır.
 • Ön koşul: kapsamlı bir araç sigorta poliçesi.

Avantajları

 • Daha hızlı ve daha kolay araç yenileme.
 • Daha basit garanti beyanı yönetimi.
 • Nakit akışı korumalı.
Fransa için

Finansal kayıp teminatı

Sözleşme-kiralamada finansal kayıplar için teminat

Finansal kayıp teminatı, eğer aracınız pert olursa (yangın, kaza, doğal afet) destek sağlar. Aşağıdakileri içerir:

 • sözleşmede belirtilen sonlandırma ödemesi ile ekper tarafından hesaplanan değerin farkı,
 • €702 tutarına kadar maliyetlerin tazminatı,
 • her bir beyan için €1,100 tutarına kadar, araca takılmış aksesuarlar için tazminat.

Sürücü okulu araçları, ambulanslar ve hasta nakil araçları da sigorta kapsamına alınmaktadır.

Bir sözleşme satın almak:

 • Ödemelerin hesaplanmasında aracın KDV hariç satın alma fiyatından opsiyonlar, aksesuarlar, dönüştürmeler ve (eğer verilen krediye eklenmişse) araç ruhsat maliyetleri çıkarıldığında kalan tutar baz alınır.
 • Ön koşul: kapsamlı bir araç sigorta poliçesi.

Avantajları

 • Daha hızlı ve daha kolay araç yenileme.
 • Daha basit garanti beyanı yönetimi.
 • Nakit akışı korumalı.
Fransa için

Top