[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:tr] [cle1: SECONDES Lang:tr]

CITROËN GARANTİ HİZMETİ

ÜRETİCİ GARANTİSİ

7.uretici_artigaranti

Citroën’iniz kilometre sınırlaması olmaksızın 2 yıl boyunca mekanik, boya ve kaporta işlemlerinde üretici garantisi altında.

Boya GARANTİSİ

BOYA GARANTİSİ

Binek araçlar için 3 yıl*
Ticari araçlar için 2 yıl*

Boya garantisi kapsamındaki durumlar

• Boya garantisi, üretici, ithalatçı veya yetkili servis tarafından tespit edilen boya veya cila hatasının, tamamen veya kısmen düzeltilme işlemidir.
• Boya garantisinin uygulanması bir taraftan üreticinin öngördüğü bakım aralıklarına riayet edilerek gerçekleşmesine diğer taraftan ise araç üzerinde oluşabilecek hasarların tamirinin üreticinin öngördüğü kurallara riayet edilerek gerçekleşmesine bağlıdır. 

 

Boya garantisi kapsamı dışındaki durumlar

 

• Çevrenin boyaya veya cilaya verdiği hasarlar: Ani ısı değişiklikleri, kimyevi, hayvansal ya da bitkisel maddelerin, kum, tuz, taş sıçramaları veya dolu ve su baskını gibi doğal olaylar ile bir kaza sonucu ya da kazaya bağlı olmayan diğer dış etkenlerin verdiği hasarlar
• Kullanıcının ihmalinden ya da onarılması gereken hataya geç müdahale edilmesinden ya da üreticinin önerilerine uyulmamasından doğan hasarlar
• Garanti Sözleşmesi kapsamına girmeyen olaylardan doğan hasarlar
• Üretici firma tarafından yetkili kılınmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen onarım, dönüşüm veya değişiklik işlemlerinin sonuçları
*Boya garantisinden yararlanmaya devam edebilmek için dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar fark edildikten sonra 2 ay içerisinde onarılmalıdır.

Paslanmaya Karşı GARANTİ

7.paslanma_garanti

PASLANMAYA KARŞI GARANTİ

Üretici veya İthalatçı tarafından kaportanın içeriden kaynaklanan çürüme veya paslanma sonucu delinmesi durumunda ilgili parçaların onarımını veya değişimini kapsar.


Binek araçlar için 12 yıl*
Ticari araçlar için 5 yıl*

Paslanmaya karşı garantinin uygulanması araç üzerindeki hasarların tamirinin üreticinin öngördüğü kurallara riayet edilerek gerçekleşmesine ve araç sahibinin Üreticinin öngördüğü işlemleri zamanında gerçekleştirmiş olmasına bağlıdır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

• Araç gövdesine yapılan her türlü müdahale (kaza, diğer hasarlar vs) aynı şartlar çerçevesinde kontrol ziyareti ile takip edilmelidir.
• CITROËN paslanmaya karşı garantiden faydalanmaya devam edebilmek için, alıcının, dış etkenlerden dolayı oluşan hasardan en geç 2 ay içerisinde aracını üreticinin belirlediği şartlara göre onarımını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu kısımda anlatılan hasarların onarımı alıcıya aittir. Bu onarım işlemi, onarımı yapan servisin ticari unvanı, onarım tarihi, aracın kilometresi ve fatura numarası bilgileri ile “Garanti ve Bakım kitabında” belirtilmelidir. CITROËN paslanmaya karşı garanti ile ilgili her türlü işlemde, periyodik bakımları ve kontrol ziyaretlerinin not edildiği “Garanti ve Bakım kitabının” ibrazı gerekmektedir.

 

Paslanmaya karşı garanti dışındaki durumlar

• Kullanıcının ihmalinden ya da üreticinin önerilerine uyulmamasından doğan hasarlar
• Garanti Sözleşmesi kapsamına girmeyen olaylardan doğan hasarlar
• Paslanmaya karşı koruma ürünleriyle yapılan ve bakım planında öngörülmeyen ek işlemler sebebiyle oluşan hasarların sonucu
• Üretici firma tarafından yetkili kılınmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen onarım, dönüşüm veya değişiklik işlemlerinin sonuçları
• Üretici tarafından onaylanmamış ve/veya Üreticinin belirttiği önerilere uymadan aksesuar takılmasından kaynaklanan çürümeler
• Ticari araçlara takılan damper ya da yük kasaları, temel araç üzerinde yapılan kasa tadilatları ve değişiklikleri
• Tekerlekler ve mekanik parçalar, karoserinin tamamlayıcı parçaları sayılmazlar 
*Paslanmaya karşı garanti altında kalması için aracınızın Yetkili Servislerimiz tarafından kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir.

*Binek araçlar: Birinci kontrol garantinin başlangıcından 4 yıl sonra ve diğerleri de ilk kontrolden sonra 2 yıllık aralarla toplam 4 kontrol.

*Ticari araçlar: birinci kontrol garantinin başlangıcından 2 yıl diğeri de bu ilk kontrolden 2 yıl sonra olmak üzere toplam 2 kontrol.

Top