Voir le contenu

CITROËN ADVISOR KULLANIM KOŞULLARI

1.TANIMLAR

Aşağıda listelenen ve büyük harfle başlayan terimler şu anlamları taşır: 


"Yorum": Satış Noktasının çalışanı olmayan müşterisinin düşüncesi:

 • Yeni araç ya da ikinci el araç satın alınması durumunda bu Satış Noktasının hizmet kalitesi ya da yetkili servis hizmetleri hakkında,

 • Model hakkında,

 • Satış Temsilcisinin değerlendirmesi hakkında. 

   

Yorumla birlikte Puan verilecektir. 
 
 
“Genel Kullanım Koşulları”: Sitenin işbu genel kullanım koşulları 
 

"Citroën Advisor Yetkili Satıcı": Yetkili Satıcıların hizmet kalitesi hakkındaki Yorumları ile ilgilidir. 
 
"Citroën Advisor Model": Araç hakkındaki yorumlar ile ilgilidir. 
 
"Citroën Advisor Satış Temsilcisi": Yetkili Satıcı Satış Temsilcisinin yeni veya ikinci el araç satın alınması durumunda değerlendirmesine ilişkin yorumlar ile ilgilidir. 
 
"Müşteri deneyimi": Satış Noktasında Yeni Araç veya İkinci El Araç veya servis hizmeti satın alınması. 
 
“Moderatör”: Citroën Türkiye aşağıdaki 3. paragrafta açıklanan ilkelere göre denetimden sorumlu hizmet sağlayıcısı. 
 
"Puan": Yeni Araç veya ikinci el araç veya servis hizmeti satın alınması durumunda Satış Noktasının hizmet kalitesinin veya bir Aracın değerlendirilmesi. Bu puanlar, Görüş yazılırken Görüşün yazarı tarafından verilir. 
 
"Yetkili Satıcı ": Citroën Türkiye'in Sitede Yorum toplama ve yayınlama yaklaşımına katılan Citroën Yetkili Satıcısı. 
 
"Site": www.citroen.com.tr adresinden erişilebilen internet sitesi. Sitede yayınlanan Yorumlar ve Puanlar diğer Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. internet sitelerinden ve ilgili mobil uygulamalardan incelenebilir. 
 
"Kullanıcı": Siteye erişen ve özellikle Yorumları inceleyebilen veya Yorum gönderebilen gerçek kişi. 
 
“Model”: Müşteri Deneyimi ile ilgili yeni Citroën modeli. 
 
"Satış Temsilcisi": Yetkili Satış noktasında yeni Araç veya ikinci el araç satan ve Citroën Türkiye’nin Sitede Yorum toplama ve yayınlama yaklaşımına katılmak isteyen Yetkili Satıcı tarafından istihdam edilen gerçek kişi

2.YORUM TOPLAMA

2.1 - Anlık yorum

 1. a) Citroën Advisor Yetkili Satıcı: 
  Kullanıcı, Siteyi veya Satış Noktasının https://bayi.citroen.com.tr/ adresinden erişilebilen Yetkili Satıcı internet sitesini kendiliğinden ziyaret edebilir. Bu internet sitesinde, Kullanıcı, Yetkili Satıcının hizmet kalitesi açısından topladığı Puanların ortalamasını ve kendisiyle ilgili Yorumların sayısını öğrenebilecektir. Kullanıcı, Yorumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kendi Yorumlarını sunmak için, kendisini Siteye yönlendirecek olan "Tüm Yorumlar" bağlantısını tıklamalıdır. 
   
  Sitenin ana sayfasında görüntülendiğinde, Kullanıcı söz konusu Yetkili Satıcıya ilişkin Yorumları inceleyebilecektir (varsayılan olarak, yayınlanan Yorumlar, yeni veya ikinci el araç alımında sağlanan hizmetin kalitesiyle ilgilidir). 
   
  b) Citroën Advisor Model: 
  Kullanıcı, kendiliğinden her aracın tanıtım sayfasına giderek "Müşteri Yorumları" bölümünde araca ilişkin olarak toplanan ortalama Puanları ve Yorumların sayısını öğrenebilir. Kullanıcı, kendi Yorumunu göndermek için, kendisini yorum bildirim formuna yönlendirecek olan "Bir Yorum Bırakın" bağlantısını tıklamalıdır.


 2. c) Yorum gönderme süreci: 
  Yorum göndermek için, Kullanıcı aşağıdaki 2 adımı izlemelidir:

- 1. Adım: Kullanıcı, sayfada yer alan yıldızların üzerine gelerek ve ardından Puanı doğrulamak için tıklayarak Yetkili Satıcıya veya Modele bir Puan vermelidir. Yıldızlar aşağıdaki anlamları taşır: 

 • 1 yıldız: çok kötü

 • 2 yıldız: kötü 

 • 3 yıldız: orta

 • 4 yıldız: iyi 

 • 5 yıldız: çok iyi

Kullanıcı bir yorum yazmalı ve ardından bir sonraki adıma geçmek için "Devam Et" düğmesine tıklamalıdır. 

- 2. Adım: Kullanıcı aşağıdaki zorunlu alanları doldurmalıdır:

 • Ad (ad, Görüş ile birlikte yayınlanır) 

 • Soyadı (soyadının yalnızca baş harfi Görüş ile birlikte yayınlanır)

 • E-posta adresi (yayınlanmaz) 

 • Araç Markası / Modeli / Gövdesi (yayınlanır)

 • Araç plakası (yayınlanmaz) 

 • Müşteri deneyimi tarihi (yayınlanır)

 • Müşteri posta kodu (yalnızca servis hizmetinin hizmet kalitesiyle ilgili bir Yorum olması durumunda) (yayınlanmaz) 

 • Yetkili Satıcı (yalnızca Modelle ilgili Yorum durumunda yayınlanmaz)

Yorumunu doğrulamak için, Kullanıcı Genel Kullanım Koşullarını kabul etmeli ve “Onaylayın” düğmesine tıklamalıdır. Yorumun yazarı, Automobiles Citroën'den, verilen e-posta adresini doğrulamak amacıyla gönderilen bir e-posta alacaktır. Bu e-posta, Yorum yazarının e-posta adresini doğrulamak için tıklaması gereken bir bağlantı içerecektir. E-posta adresi doğrulandıktan sonra, Yorum aşağıdaki 3. paragrafta belirtilen ilkelere göre denetlenmek üzere moderatöre gönderilecektir. Kullanıcı, Yorumun yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda e-posta ile bilgilendirilecektir. Müşteri Deneyimi başına yalnızca 1 (bir) Görüş yayınlanabilir. 

2.2 - Talep edilen Yorum

a) Citroën Advisor Yetkili Satıcı ve Citroën Advisor Model 
 
Ayrıca Citroën Türkiye de Kullanıcıdan Görüş göndermesini talep edebilir. Citroën Advisor Yetkili Satıcı için Müşteri Deneyimi tarihini takip eden 45 gün ve Citroën Advisor Model için Müşteri Deneyimi tarihini takip eden 90 gün içinde Kullanıcıya bir e-posta gönderilerek Yetkili Satıcının hizmet kalitesine veya Modele ilişkin Yorumunu sunması istenir. Bu e-posta, Citroën Advisor Yetkili Satıcı ve Citroën Advisor Model için gönderildiği tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak şekilde Siteye bir bağlantı içerir. Kullanıcı, Yorumunu göndermek için, yukarıdaki 2.1.c) paragrafında açıklanan 1. ve 2. adımları izlemeli ve Genel Kullanım Koşullarını kabul etmelidir. 
 
Yazar aşağıdaki paragraf hükümlerine göre 2. Yorum vermeye karar vermedikçe, Müşteri Deneyimi başına yalnızca 1 (bir) Yorum yayınlanabilir. 
 
Citroën Türkiye, 2. Yorum vermek isteyip istemediğini sormak için Yorumun yazarıyla yeniden iletişime geçebilir. Bu durumda, yazar 2 seçenek arasında seçim yapacaktır: İlk Yorumu altında yayınlanacak olan İlişkili Puan ile 2. bir yorum göndermek veya 1. Yorumu ve 1. Puanı iptal ederek yerine geçen 2. Yoruma ve ilişkili Puanı göndermek. 
 
b) Citroën Advisor Satış Temsilcisi 
 
Ayrıca Citroën Türkiye de Kullanıcıdan Yorum göndermesini talep edebilir. Yeni Aracın veya ikinci el aracın satın alındığı tarihten itibaren 45 gün içinde Kullanıcıya bir e-posta gönderilerek Satış Temsilcisinin değerlendirmesine ilişkin Yorumunu göndermesi istenir. Bu e-posta, gönderildiği tarihten itibaren 45 gün boyunca geçerli olacak şekilde Siteye bağlantı içerir. Kullanıcı, Yorumunu göndermek için, yukarıdaki 2.1.c) paragrafında açıklanan 1. ve 2. adımları izlemeli ve Genel Kullanım Koşullarını kabul etmelidir. 
 
Yazar aşağıdaki paragraf hükümlerine göre 2. Yorum vermeye karar vermedikçe, Yeni Araç veya ikinci el araç alımı başına yalnızca 1 (bir) Yorum yayınlanabilir. 
 
Citroën Türkiye, 2. Yorum vermek isteyip istemediğini sormak için Yorumun yazarıyla yeniden iletişime geçebilir. Bu durumda, yazar 2 seçenek arasında seçim yapacaktır: İlk Yorum altında yayınlanacak olan İlişkili Puan ile 2. bir yorum göndermek veya 1. Yorumu ve 1. Puanı iptal ederek yerine geçen 2. Yorumu ve ilişkili Puanı göndermek.

2.3 - Yorumun Yazarının Beyanı 

Yazar, Yorumunu çevrimiçi olarak sunarak şunları onaylar:

 • Gerekirse kimlik tespiti ve iletişim için Citroën Türkiye’nin ve/veya Moderatörün ve gerekirse iletişim için Yetkili Satıcının kendisiyle temasa geçmesini kabul eder; 

 • Çıkar çatışması yoktur; yani satış noktası ya da Citroën Türkiye (Yetkili Satıcı, Citroën Türkiye ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. çalışanları hariç) ile ilgili hiçbir çıkarı yoktur;

 • Müşteri Deneyimini kişisel olarak yaşamıştır. 

2.4 – Citroën Türkiye tarafından saklanan veriler 

Kişisel verilerinizin korunması önceliğimizdir. KVKK Koruması ve İşlenmesi Politkasını incelemenizi rica ederiz.

3.DENETİM

Yorumlar ve Yetkili Satıcı yanıtları, "öncel olarak", yani Sitede yayınlanmadan önce insan denetimine tabidir. Moderatör, yayınlayıp yayınlamamaya karar vermek için Yorumların içeriğini ve Yetkili Satıcı gelen yanıtları değerlendirir. Bu itibarla, Moderatör, gerekirse Yorumların doğrulanması çerçevesinde kendisiyle iletişime geçebilmek için Yorum yazarının kimliğine ilişkin unsurlara erişebilir. 
 
Denetim süresi, ister olumlu ister olumsuz olsun, tüm Yorumlar için aynıdır. 
 
Denetimin amacı, Yorumların ve Yetkili Satıcı yanıtlarının Türkiye’deki yasalara ve Genel Kullanım Koşullarına uygun olmasını sağlamaktır. Uygunsuzluk durumunda, Yorumlar ve Yetkili Satıcı yanıtları yayınlanmayacaktır. 
 
 Citroën Advisor Model, Yetkili Satıcı, Satış Temsilcisi. 
 
Yorumlar ve Yanıtlar aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:

 • Yorum yasalara aykırıdır; uygunsuz, küfürlü, karalayıcı, tehdit edici, müstehcen ifadeler içermektedir

 • Yorum, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmektedir (belirtilen diğer marka, vb.) 

 • Yorum, özel hayata ilişkin bilgiler (açık onayları olmaksızın üçüncü kişilerin isimlerini belirtme, fiziksel görünüş ve kişilik konusunda yapılan yorumlar, vb.) veya gizli bilgiler (telefon numaraları, adresler, e-posta adresleri, VIN numarası, plaka numarası, müşteri dosyası numarası, banka ile ilgili veriler, vb.) veya internet siteleri, bağlantılı metin linkleri, URL (internet adresi) ile ilgili bilgiler içermektedir

 • Yorum, anlaşılmaz niteliktedir (hiçbir anlamı olmayan kelimeler dizisi, anlaşılmaz bir biçimde kaleme alınan kötü içerik, başka bir dilde yazılmış metin)

 • Yorumda, Satış Noktasının veya Citroën Türkiye firmasının ticari politikası konusunda (indirim, takas, fatura, indirilmiş fiyat tarifeleri, vb.) sayısal öğeler (tutar veya yüzde) yer almaktadır

 • Yorumda, yasal hak veya çıkar aramak için yargıya başvuru prosedürü vardır veya satış noktasını veya Citroën Türkiye firmasını medeni veya cezai sorumluluk altına sokabilecek öneriler bulunmaktadır 

 • Yorum somut çıkar çatışması öğeleri içermektedir (Satış Noktalarının, Citroën Türkiye firmasının ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ücretli çalışanları hariç)

 • Yorum, profesyonel bir kişi tarafından bildirilmiştir (sadece profesyonel niteliği olmayan gerçek kişilerin görüşlerine izin verilir)

 • Yorum, hatalı kişisel kimlik bilgileri veren veya Müşteri Deneyimini kişisel olarak yaşamamış bir kullanıcıyla ilgilidir.

 • Yorum mükerrerdir (aynı yazar ve aynı Müşteri Deneyimi) 

 • Yorum, verilen puanla tutarsız bir yorum içermektedir

 • Söz konusu Yetkili Satıcı veya satış temsilcisi artık Advisor programına dahil değildir

 • Yorum, Araç veya Hizmet dışında başka bir şeyle ilgilidir (ret örnekleri: Satış Noktasının hizmet kalitesi, belgeler, garanti politikası, şikayet, bilgi talebi vb.) veya ilgili hizmetle uyumsuzdur (atölye müdahalesi söz konusuyken araç alımı veya araç alımı söz konusuyken atölye müdahalesi)

 • Yorum, seçilen araç dışındaki bir araçla veya başka bir markanın aracıyla ilgilidir. 

 • Yorumda, aracı satan veya yetkili servisten hizmet veren satış noktasından başka bir satış noktasından veya satışı yapmayan bir satış temsilcisinden bahsediliyordur.

 • Yorum, işbu genel kullanım koşullarına uymayan bilgiler sağlayan bir kullanıcıyla ilgilidir (örneğin: müşteri deneyiminden sonra 90 günden daha fazla süre sonra gönderilen görüş)

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri nedeniyle Yorumun reddedilmesi durumunda, duruma göre Yorumun yazarı veya Yetkili Satıcı veya Satış Temsilcisi e-posta ile bilgilendirilecektir. Uygun olduğunda, Yorumun yazarı ve/veya Yetkili Satıcı ve/veya Satış Temsilcisi, Müşteri Deneyimi tarihinden itibaren 75 takvim günü (Citroën Advisor Servis Yorumu) veya 120 gün (Citroën Advisor Model Yorumu) veya 75 gün (Citroën Advisor Satış Temsilcisi Yorumu) içinde yeni bir Yorum veya yeni bir yanıt gönderme seçeneğine sahip olacaktır. 

4.YORUMLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

4.1 – Yorumların görüntülenmesi 

a) Citroën Advisor Yetkili Satıcı: 
Bir Yetkili Satıcıya ilişkin yorumların sayısı ve puanların ortalaması, söz konusu Yetkili Satıcının https://bayi.citroen.com.tr/ adresinden erişilebilen söz konusu Yetkili Satıcı internet sitesinde görüntülenir. Ancak Puanların ayrıntılarına ve Yorumların içeriğine yalnızca bu Sitenin sayfasından ulaşılabilir. 

b) Citroën Advisor Model: 
Bir Model için Yorum sayısı ve ortalama Puan, diğer Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. internet sitelerinde ve ilgili mobil uygulamalarda görüntülenir. 

c) Citroën Advisor Satış Temsilcisi: 

Katılan her satış temsilcisi için yorum sayısı ve ortalama puan bu sitede görüntülenir. 
 
d) Citroën Advisor Yetkili Satıcı, Citroën Advisor Satış Temsilcisi ve Citroën Advisor Model için ortak hükümler: Hizmet ve Model Yorumları, Yorumun gönderildiği tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) takvim günü içinde, varsayılan olarak en yenisinden en eskisine doğru bütünüyle Sitede görüntülenecektir. Yorumla birlikte Yorumun gönderilme tarihi, Müşteri Deneyimi tarihi, Yorumu yazanın adı ve soyadının baş harfi, aracın Modeli ve Yetkili Satıcıya veya Modele verdiği Puan yayınlanır. Bu şekilde yayınlanan Yorumlar, gönderilme tarihine, Yorum Puanına veya yararlılığına (Yetkili Satıcı Yorumları için), gönderilme tarihine veya en iyi puanlara (Model Yorumları için) göre sıralanabilir. 
 
Puanların ortalaması, toplam Yorum sayısıyla birlikte verilir ve aşağıdaki hesaplama kuralına göre elde edilir: 

 • 1 ila 1,24 = 1 yıldız 

 • 1,25 ila 1,74 = 1.5 yıldız 

 • 1,75 ila 2,24 = 2 yıldız 

 • 2,25 ila 2,74 = 2.5 yıldız 

 • 2,75 ila 3,24 = 3 yıldız 

 • 3,25 ila 3,74 = 3.5 yıldız 

 • 3,75 ila 4,24 = 4 yıldız 

 • 4,25 ila 4,74 = 4.5 yıldız 

 • 4,75 üstü = 5 yıldız 

  

Ortalama puanı hesaplamak için kullanılan yuvarlama kuralı aşağıdaki gibidir: 

 • 0,01 ila 0,49: alt ondalığa yuvarlanır 

 • 0,50 ila 0,99: üst ondalığa yuvarlanır 

4.2 – Şikayet bildirimi 

Herkes, bir Yorumun veya Yetkili Satıcıdan veya Citroën Türkiye’den gelen yanıtın kötü eğilimli içerik içerdiğini, Yorumların görüntülendiği sitedeki "Şikayet Edin" bağlantısını tıklayarak Citroën Türkiye’ye bildirebilir. Tek yapılması gereken, soyadı, ad ve e-posta adresi ve ayrıca Yorumu veya Yetkili Satıcı veya Citroën Türkiye'den gelen yanıtı silme talebinin nedenini belirten çevrimiçi formu doldurmaktır. 
 
Bu form onaylandığında, Yorumu veya ilgili Yetkili Satıcı veya Citroën Türkiye'den gelen yanıtı korumaya veya silmeye karar verecek olan Moderatöre otomatik olarak bir uyarı gönderilir. şikayeti bildiren kişiye Moderatörün pozisyonunu belirten bir e-posta gönderilecektir. 
 
Ayrıca, içeriğin kötü eğilimli olduğu düşünülürse, duruma göre Yorum veya Yetkili Satıcı veya Citroën Türkiye'den gelen yanıt yayından kaldırılacak ve yazarına, silme nedenini bildiren bir e-posta gönderilecektir. 

4.3 – Yorumların yayınlanma süresi ve arşivleme 

Yorumun yazarı, yayınlandıktan sonra Yorumunu değiştiremez. 
 
Yorumlar, Yorumun yazarı açıkça Siteden kaldırılmasını talep etmedikçe, Sitede (ve muhtemelen yukarıda belirtilen diğer internet sitelerinde) bir yıllık bir süreyle yayınlanır. Yazar, Yorumun Siteden kaldırılmasını talep etmesi için, sizinsesiniz@citroen.com adresine mail atarak Yorumun tarihinin de yer aldığı bir talep göndermeli veya e-postadaki görüşünün yayınlandığını teyit eden bağlantıya tıklamalıdır. Bu durumda, yazar, aynı Müşteri Deneyimi için yeni bir Yorum sunamaz. 
 
a) Citroën Advisor Yetkili Satıcı: 
Önemli bir değişikliğe uğrayan bir Satış Noktası ile ilgili görüşler (örn. sahip değişikliği, kapatma veya tamamen yenilenme, faaliyetin durdurulması, vb.) arşivlenecek ve bu nedenle İnternet üzerinden incelenemeyecektir. 
 
b) Citroën Advisor Model: 
Artık üretilmeyen araçlarla ilgili görüşler arşivlenecektir. Yenilenen araçlarda ise yenileme öncesinde gönderilen görüşler yeni modele aktarılacaktır. 
 
c) Citroën Advisor Satış Temsilcisi 
Özellikle, artık bir Citroën Satış Noktasında çalışmayan veya artık Automobiles Citroën'in Sitede Görüş toplama ve yayınlama yaklaşımına katılmak istemeyen Satış Temsilcileriyle ilgili görüşler arşivlenecek ve bu nedenle Sitelerde incelenemeyecektir. 
 
Ancak ilgili Görüşler, KVKK Koruması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak Citroën Türkiye veritabanında kayıtlı kalacaktır. 

5. YETKİLİ SATICILAR, SATIŞ TEMSİLCİLERİ VE CITROËN TÜRKİYE'NİN CEVAP HAKKI

Yetkili Satıcı, Satış Temsilcileri ve Citroën Türkiye, kendileri hakkında yayınlanan her Yoruma yanıt verme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda, aşağıdakileri yapabilirler:

 • Yorumun yazarına açıklama yapabilirler veya yayınlanan Yorumun içeriğiyle aynı fikirde olmamaları durumunda gerçekleri kendi açılarından dile getirebilirler;

 • Yorumu için yazara teşekkür edebilirler.

Yetkili Satıcı’dan ve Satış Temsilcilerinden gelen yanıtlar, Yorumlarla aynı koşullar altında "öncel olarak" insan denetimine tabidir. Dolayısıyla, Yetkili Satıcının yanıtı, 4. Maddede belirtilen nedenlerle Moderatör tarafından reddedilebilir. 
 
Denetlenen Yetkili Satıcı ve Satış Temsilcisi yanıtları ve Genel Kullanım Koşullarına uygun Citroën Türkiye yanıtları, Yorumun yanında, gönderilmesinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde yayınlanır. 
 
Yetkili Satıcı, Satış Temsilcileri ve Citroën Türkiye'den gelen yanıtlar, ilgili oldukları Yorum ile aynı süre boyunca Sitede yayınlanır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerinizin korunması önceliğimizdir. KVKK Koruması ve İşlenmesi Politkasını incelemenizi rica ederiz.