[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:tr] [cle1: SECONDES Lang:tr]

Sürdürülebilir Kalkınma

YENİLİKÇİLİK VE TEMİZ TEKNOLOJİ

Tasarım sürecinin en başından itibaren ve aracın hizmet ömrünün her aşamasında Citroën, araçlarının çevresel etkilerini sınırlandırmaya çalışır.

Bir eko-tasarım yaklaşımı benimseyen Citroën, çevresel düzenlemelere yalnızca uyumun ötesine geçerek sürdürülebilir mobilitede hep bir adım önde olmayı amaçlar.

Citroën, Ar-Ge kaynaklarının önemli bir kısmını, araçlarının eko ayak izini azaltmak üzere tasarlanan temiz teknolojilere ayırır.

Yakıt tüketimini ve emisyonları düşürme

Citroën, hem yakıt tüketimini hem de kirletici emisyonlarını azaltmak için geniş bir yelpazedeki yüksek teknoloji çözümleri kullanır.

Citroën - Sürdürülebilir gelişim - içten yanmalı motorlar

İçten yanmalı motorlar

Citroën, hem benzinli hem dizel içten yanmalı motorlarını optimize etmek için aralıksız çaba göstermektedir (örneğin, Stop&Start sistemlerine yaygın erişimi destekleyerek).

Citroën - Sustainable development - Hybrid technologies

Hibrit teknolojiler

Hybrid4 tam hibrit motorla Citroën, HDi dizel motorların performansını elektrikli itişin özellikleriyle birleştirir.

Citroën - Sustainable development - Electric vehicles

Elektrikli araçlar

Citroën C-ZERO ve Citroën Berlingo Electric – LCV versiyonları, sorumlu şehir içi mobilite için tamamen elektrikli motorlarla sunulurlar.

Yeşil malzemeler

"Yeşil malzemeler" terimi üç grubu bünyesinde barındırır:

 • geri dönüştürülmüş plastik,
 • doğal malzemeler (ahşap, bitki lifi vb.),
 • biyokaynaklı malzemeler (yenilenebilir ve petrokimyasal olmayan kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş polimerler).

Bu malzemeler bir dizi avantaj sunar:

 • fosil yakıt plastiklerinin kullanımını azaltırlar
 • yeni kullanım alanları yaratarak plastik geri dönüşümünün gelişimini desteklerler.

2008 yılında Citroën iddialı bir planı uygulamaya koydu ve 2007 yılında araçlarındaki polimerlerin toplam ağırlığının ortalama %6'sını oluşturan yeşil malzemelerin yüzdesini 2012 yılında yaklaşık %20'ye çıkardı.

Yeşil malzemeler

ÜRETIM TESISLERIMIZDEKI ÇEVRE POLITIKASI

Düşük karbonlu araçlar üretmek için Citroën, kendisinin etkilerini etkin biçimde yönetebilen ve başlıca çevresel güçlükleri hedefleyen bir üretim temeline ihtiyaç duyar:

 • iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak,
 • su ve atmosferik emisyonlar da dahil olmak üzere kirliliği sınırlandırmak,
 • doğal çevreyi ve biyoçeşitliliği korumak ve başta su olmak üzere doğal kaynakların kullanımını sınırlandırmak,
 • üretilen atık miktarını azaltmak ve daha etkin atık geri kazanımı uygulamak.

ISO 14001 belgesi

10 yıldan daha uzun bir süre önce başlatılan belgelendirme süreci amacına ulaştı. Bugün tüm üretim tesisleri ISO 14001 belgesine sahiptir.

1996 yılında oluşturulan bu standart, proseslerin çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesine, araştırılmasına ve ölçülmesine yönelik önlemlerin uygulamaya konmasını içerir.

Sonuç olarak, bu standardı uygulamak için tüm personelin uygun eğitimden geçmesi gereklidir.

Citroën - Sürdürülebilir gelişim - ISO 14001 belgesi

Doğal Hayatı Koruma

Citroën - Sürdürülebilir gelişim - Doğal çevreyi koruma

Her Citroën tesisi, yerel biyoçeşitliliği yönetmeye uygun bir yaklaşımı uygulamakta önemli ölçüde bağımsızlığa sahiptir. Bir kaç örnek:

 • Rennes (Fransa) ve Madrid (İspanya), yeşil alanların yönetilme biçimini ayarlamak üzere çiçek envanterlerini sürdürüyorlar.
 • Porto Real (Brezilya) ve Sochaux (Fransa), yerli ağaçlar dikmek üzere arazi rehabilitasyonu yaptı.
 • La Ferté Vidame ve Belchamp tesislerinin etrafındaki ormanlar sürdürülebilir biçimde yönetiliyor ve PEFC (Avrupa Ormanı Belgesi) belgesine sahiptir.
 • Sevel Nord (Fransa), 45 arı kovanı yerleştirmek üzere bir girişim başlatıyor. Bu, tesis içinde ve etrafındaki doğal ortamın durumunun kusursuz bir göstergesidir.

Çevresel yönetim

Citroën ağı, üç temel kritere dayalı olarak bir çevresel yönetim taahhüdü oluşturdu:

 • yetkili organizasyonlar vasıtasıyla ağdan otomobil atıklarını geri kazanmak ve toplamak amacıyla sınıflandırma,
 • hem ulusal hem de Avrupa düzenlemelerine bağlı kalarak ağın yasal uyumu,
 • atıkların takibini yapmak ve doğru biçimde geri dönüştüğünden emin olmak amacıyla izlenebilirlik.
Citroën - Sürdürülebilir gelişim - Çevresel yönetim
Citroën - Sürdürülebilir gelişim - Toplama ve yönetim

Toplama ve yönetim

Citroën ağı 15 yılı aşkın bir süre önce, çevreye saygı duyan bir yaklaşımın parçası olarak hizmet ömrünün sonuna gelmiş araçları (ELV) toplamak ve işlemek üzere bir organizasyon düzenledi.
Servis ve onarım faaliyetlerinde ortaya çıkan atıkların toplanması ve sınıflandırılması, hizmet ömrünü tamamlamış ürünlerin yönetimine yönelik yöntemlere uygun olarak organize edildi.

Citroën - Sürdürülebilir gelişim - Kirlilik önleme

Kirlilik önleme

Hizmet ömrü sonunda kirlilik önleme, her aracın tasarımında dikkate alınır ve her araç kirlilik önlemeye uygunluk bakımından nicelleştirilir.
Örneğin, deponun en alçak noktası kolay boşaltma için fiziksel olarak işaretlenir.
Aynı zamanda Citroën mühendisleri kirlilik önleme sürecinin her bir aşamasında sökülecek her bir parça için bir söküm prosedürü geliştirirler.

Top