[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:tr] [cle1: SECONDES Lang:tr]

Alternatif yakıtlar

CNG (sıkıştırılmış doğal gaz)

Citroën hem yakıt tüketimini hem de kirletici emisyonunu azaltmak için geniş bir yelpazede yüksek teknolojili çözümler ileri sürmektedir.

Citroën - CNG - Ekolojik

Ekolojik

CNG, CO2 emisyonlarını benzine göre %20 ila 25 arasında azaltır, ve sülfür oksitler ya da kurşun salmaz.

Zaten dünya çapında dört milyondan fazla araçta kullanılmakta olan bir yakıttır.

Citroën - CNG - Ekonomik

Ekonomik

Genellikle rekabetçi bir fiyata sahiptir ve benzin ya da dizelden daha ucuzdur.

CNG araçlarının sahipleri geniş bir yelpaze içinde teşvikler ve vergi karları elde ederler.

Citroën - CNG - Güvenli

Güvenli

CNG havadan hafiftir ve sızıntı olması durumunda patlayıcı bir katman veya yanıcı bir birikinti oluşturmadan uçuşur.

CNG ile çalışan tüm Citroën araçlar onaylanmış en son güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

BİYOYAKITLAR

Citroën biyoyakıtla çalışabilen motorlar pazarlamaktadır:

  • HDi dizel motorlar için biyodizel
  • benzinli motorlar için biyoetanol.

Biyodizel ve biyoetanol araçların ana sera gazı olan CO2 emisyonlarını azaltarak küresel ısınma ile savaş çabalarına katkıda bulunur.

Çok az sülfür ve sıfır kurşun içeren biyoyakıtlar kirletici emisyonlarını sınırlar.

Alışılagelmiş yakıtlarla karıştırıldıklarında yüksek oksijen içerikleri yanmayı iyileştirir.

Bu da parçacıkların, karbon monoksit ve diğer kirleticilerin emisyonunu azaltır.

Citroën - Biyodizel

Biyodizel

Biyodizel, dizel yakıt ve kolza, ayçiçeği veya soya gibi bitkilerden elde edilen bitkisel yağların bir karışımıdır.

Avrupa regülasyonları dizel yakıt içine bu yağın %5 oranında karıştırılmasına izin vermektedir.

B30 biyodizel kullanımı CO2 emisyonunu %18 ve parçacık emisyonunu %22 azaltır.

Citroën - Biyoetanol

Biyoetanol

Biyoetanol petrol ve şekerin (şeker pancarı veya şeker kamışı) fermentasyonundan veya buğday ya da mısır gibi tahıllardan elde edilen nişastadan üretilen etanolün bir karışımıdır.

Citroën, etanol içeriği %10'a kadar olan yakıtlarla (E10 yakıtı) çalışabilen benzinli motorlar tasarlamaktadır.

E10 yakıtı kullanmak CO2 emisyonlarını (petrol kuyusundan tekerleğe) yaklaşık %6 oranında azaltır.

FlexFuel teknolojisi

Citroën -  FlexFuel teknolojisi

Bazı pazarlarda (örneğin Brezilya ve İsveç) Citroën FlexFuel teknolojisine sahip araçlar da pazarlamaktadır; bu araçlar çeşitli oranlarda petrol ve etanol karışımları ile çalışabilmektedir:

  • Avrupa'da petrol içinde %85'e kadar etanol (E85 yakıtı, halihazırda Avrupa ve Fransa'da geliştirilmesi marjinal düzeyde kalmaktadır),
  • Brezilya'da %20 ila 100 arasında etanol; Brezilya bu yakıt ve genel olarak FlexFuel araçları için dünyanın en büyük pazarıdır.

Gelişmiş biyoyakıtlar

Citroën yiyecek yerine yakıt için ekin yetiştirilmesi ile ilgili meselelerin farkındadır ve biyoyakıtların daha geniş kullanımını araştırırken hem sosyal hem de çevresel faktörleri değerlendirmektedir.

Biyoyakıtlar biyokütleden (bütün haldeki bitkiler, yiyecek olmayan ekinler, organik atıklar) veya mikroalglerden üretilebilmektedir.

Citroën'in amacı, bu yakıtlar 2020-2030 civarında endüstriyel üretim aşamasına geldiğinde motorlarının bu yakıtlarla uyumlu olmasını sağlamaktır.

Citroën - Gelişmiş biyoyakıtlar
Top