[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:tr] [cle1: SECONDES Lang:tr]

CItroën'e göre sürdürülebilir hareket

Sürdürülebilir hareketlilik, Sürdürülebilir Gelişimin bir yan dalıdır. Genel olarak taşıma ve hareketlilik yöntemleri ile ilgili yönleri kapsar.
Ana hedef sera gazı emisyonlarını, kirliliği ve sıkıntıları azaltmaktır.
Bunun arkasındaki fikir seyahat etme davranışında değişikliğe teşvik etmektir.

Top